NETWORK ÇÖZÜMLERİ
Network Lan CAT 5

Local Area Network (LAN)

Türkiye'de bilgisayar ve internet kullanımının son yıllarda ciddi şekilde artması ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak kurumlar için kritik bir bileşen olan yeni ağ talepleri ile mevcut ağlarını yenileme ve kapasite artışı gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzde büyüyen işletmelerde çalışanların verimli olabilmeleri için işbirliği yapmaları ve iletişimlerinin mükemmel olması gerekiyor. Doğru LAN altyapısı çalışanların hızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlar. Anahtarlama donanımının kablosuz yerel ağ, IP Telefon ve gerçek zamanlı iletişim desteğine sahip olması maliyetlerin düşmesi açısından çok önemlidir.

Ağ tasarımında bireylerin ihtiyaçlarının yanında kurumların genel ihtiyaçlarının da göz önünde tutulması gerekir. Anahtarlar çeşitli uygulama ve yönetim yazılımı çözümleri ile ağ yönetiminin kolaylaştırılması sağlanabilir.

Müşterilerimizin iletişim ve ağ altyapısı ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları aktif ve pasif cihazların marka bağımsız olarak belirlenmesi, iletişim altyapısının belirlenmesi, proje taslağının oluşturulması, projenin müşteriye sunumu, cihaz sunumları, üretici-dağıtıcı-taşeron firma faaliyetleri ile ön keşiflerin gerçekleştirilmesi, ağ entegrasyon işlemleri, optimizasyon ve diğer tüm satış öncesi faaliyetler; satış sonrası ve garanti süresinde lojistik, montaj, de-montaj ile her türlü destek ve bakım hizmetleri ise yetkin kadrolarla sağlanmaktadır.

Müşterilerimizin iletişim altyapısını tasarlarken gerek duyulan veri, ses ve görüntü iletişimi için en güncel teknolojiler ile iletişim alt yapıları (paket anahtarlama, kiralık devre, frame relay, ATM, ISDN, xDSL, wireless, uydu vb) kullanılmaktadır.

Wide Area Network (WAN)

Wide Area Network (WAN)

Günümüzde firmalar coğrafi olarak geniş dağılım gösteren ofis, fabrika ve depolarındaki işi kontrol etmek, verimliliği ve karlılığı doğru analiz etmek ve büyümeyi ölçmek zorundadır. Firmalar üretim ve iş süreçlerini işletirken, dağıtılmış çalışma yapıları, uzakta bulunan ofisler ve mobil kullanıcıların bir arada çalışabilmesi gereğini karşılamaları gün geçtikçe hayati önem kazanmaktadır.

Kaçınılmaz sonuç olarak firmalar, kaynaklarını düşük maliyetle etkin olarak kullanmak isterken, çalışanların daha verimli çalışabilmesi için takım çalışmasına uygun teknolojilerden faydalanmak zorundadır.

WAN – Geniş alan ağ iletişimi, coğrafi olarak birbirinden doğrudan bağlantı yapılamayacak kadar uzak olan noktaları farklı protokol ve teknolojileri kullanarak birbirine bağlayan bir iletişim ağıdır. Geniş alan ağ bağlantısı yapılandırılırken noktalar arasında uygun teknolojinin kullanılması gerek performans gerekse maliyet olarak en uygun çözümün üretilmesi büyük önem taşır.

Network Güvenliği

Network Güvenliği

Günümüz dünyasında kurumların en önemli sorunlarından biri 'bilgi güvenliği'. BT varlıklarına saldırı, kötü amaçlı yazılımlarla gerçekleştirilen siber terörizm ve dolandırıcılık, günümüzde gittikçe büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. Ancak, ne tür önlemler alırsanız alın, yeni çıkan teknolojiler karşısında bu önlemlerin tekrar gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekir.

Şirketler tüm operasyonlarında BT altyapılarına bağımlı hale geldikçe, saldırganlar da gittikçe daha olgunlaşmış yöntemlere başvurmaktadır. Doğal olarak kurumlar, dışardan ve içerden kaynaklanan güvenlik zaaflarına karşı çare arıyor. Bu yüzden networkünüzün emniyeti satın alınan cihaz veya programlara değil, oluşturacağınız "Network Güvenlik Politikasına" bağlıdır. Firmamız kurumsal olarak bu tür politikaların oluşturulabilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ağ güvenliği, günümüzde kurumların kendi işlerini devam ettirebilmesi için önemli bir bileşen haline gelmiştir. Parça parça çözümler hiçbir zaman tam bir güvenlik sağlayamadığı için, iletişim ağlarını güvenli kılmak amacıyla, BT altyapılarına kapsamlı olarak yaklaşmak şarttır. Dolayısıyla, iletişim ağı mimarisi tarafından sağlanan güvenlik, toplam güvenlik çözümünün bir parçasını oluşturmaktadır. Toplam güvenlik, ancak oluşturulan kurumun güvenlik politikası doğrultusunda aşağıdaki güvenlik seviyelerinin sağlanması ile mümkündür.