Doris Marina İşletmeciliği ve Yönetimi
Doris Marina İşletmeciliği ve Yönetimi

Turizm ve denizcilik başlı başına büyük ve ciddi sektörler olup, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin büyük riskler ve zor şartlar altında çalıştığı bilinmektedir. Ülkemizde son yıllarda turizm alanındaki gelişmeler marinacılık sektörünü de etkilemiştir. Marinalar turizm sektörünün bir parçası olmakla beraber, deniz üzerinde sunulan bir hizmet olması yanı ile de denizcilik sektörünün de bir parçasıdır.

Bir marina kendi ürün ve pazarıyla, teknoloji ve yöntemleriyle özel bir işletme türüdür. Marinalar bir çok alanda harcama gücünü kendilerine çeken ve ziyaretçiler için harcama eğilimi veren önemli çekim merkezleridir.

Çünkü, bir teknenin marina ile irtibata geçmesinden itibaren başlayan hizmetler zincirinin teknenin marina içinde uygun bir yere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve konaklama süresince doğal tehlikelerden korunması denizcilik kapsamındaki hizmetleri, tekne içinde bulunan insanların talep edeceği diğer hizmetler (elektrik, su, iletişim, vb.) de turizm kapsamındaki hizmetler şeklinde ifade edilebilir.

Marinalar restoranları, barları, alış-veriş mağazaları ve diğer üniteleri oldukça fazla bir şekilde yerel müşteri çekmekte çoğu marinalar kendi çevrelerinin sosyal merkezi olabilmektedirler.

Marinaların tesis ve hizmetler dizisini barınma sürelerine göre müşterilerinin tüm gereksinmelerini sağlayacak ve marinayı alış-veriş dükkanları, eğlence ve rekreasyon tesisleri ile kendi kendine yeten küçük bir toplum olarak genişletmek mümkündür. Ancak yine de bu safhada, marina kavramını sadece genellikle çoğu marinalar tarafından karşılanan temel müşteri gereksinmelerini içerecek biçimde ele almak daha uygun olacaktır. Marinaların çoğunda temel olarak müşteri talebi, sığınma, barınma, bakım-onarım ihtiyacının tatmini şeklinde gerçekleşir.

Marina işletmelerinin değişik özellikleri de dikkate alınarak marina yönetimini şöyle tanımlayabiliriz. "İşletmelerin belirlenen amaçlara ulaşmasında; karlılığı maksimum kılmak, iş görenlerin amaçları ile işletmenin amaçlarını bütünleştirerek motivasyonu artırmak ve işletmeye sosyal çevrede olumlu bir imaj yaratmak amacıyla faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, koordinasyonu ve denetimi ile ilgili olarak yapılan faaliyetlerin bütünüdür."

DORİS Marina Yönetim Sistemi, bir marina ile ilgili iş süreçlerinin bilgi teknolojisi desteği ile yönetilmesini sağlayan entegre ve modüler bir yapıda hazırlanmıştır. Bir marinanın süreçleri içinde yer alan tüm objeler bağlama yerleri, tekneler, kişi ve kurumlar vb.; kiralanan mal ve hizmetler; satılan mal ve hizmetler; bu hizmetlere ait fiyat listeleri detaylı ve esnek bir yapılandırma içinde tanımlanabilir.

Yat limanlarına gelen tekne sahiplerine verilen hizmetlerin takibi, tekne yerleşimleri, kontrat bilgileri gibi marinalarda yapılan günlük işlemlerinin tümünün sistem üzerinden yapılması ve yapılan hizmetler karşılığında müşterilerin cari hesap ve faturalandırma işlemlerinin takip edilmesini sağlayan paket yazılımdır.Diğer bir deyişle, rezervasyon ile başlayıp teknenin marinaya gelmesinden sonra devam eden tüm hizmetler birbirini takip eden süreçler şeklinde gerçekleştirilir ve izlenir. Avans alımı ile başlayıp fatura, tahsilat belgelerinin hazırlanması ve takibi ile devam eden tüm muhasebe-finans işlemleri de aynı şekilde gerçekleştirilir ve izlenir.

2010 yılında geliştirilmeye başlanan bu yazılım, %100 Web tabanlı bir yazılımdır. Alt sistemleri şunlardır; Ön Büro ve Rezervasyon, Sözleşme, Hizmetler, Günlük Tekne İşlemleri, Deniz Yerleşim Planlama, Güvenlik, Back Office Entegrasyonu.

Genel Özellikler

 • Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak,
 • Marinalardaki hizmet kalitesini arttırmak,
 • Marina içindeki tüm işlemlerin bilgisayar ortamında takip edilmesini sağlamak,
 • Kullanımı kolay ekran tasarımları ile marina yönetimini daha kolay hale getirmek,
 • Marina planı görseli üzerinde teknelerin yerlerini, durumlarını göstermek, istenilen durumda teknelerin yer ve konumlarını değiştirebilmek,
 • Tümüyle parametrik, entegre ve modüler bir yapı sunmak,
  • • Para Birimleri
  • • Ülke Tanımları
  • • İl – İlçe – Semt – Köy Tanımları
  • • Bayrak Tanımları
  • • Liman Tanımları
  • • Tekne Model Tanımları
  • • Tekne Tip Tanımları
  • • Ponton Tanımları
  • • Tonoz Tanımları
  • • Kredi Kartı Tanımları
  • • Banka – Şube Tanımları
  • • Hizmet Tanımları
  • • Sözleşme Tipi Tanımları
  • • Ünvan Tanımları
  • • Sigorta Firmaları

 • Marina içinde yapılan her işlemin istenildiği zaman dinamik sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlayabilmek,
 • İstatistik raporlarını (verilen tarihler arasında ne kadar tekne çekildi, ne kadar tekne atıldı, en çok alınan hizmetler, toplam gelirler) istenildiği zaman sistemden alabilmek,
 • Web tabanlı mimarisinden dolayı, marinanın durumunu istenilen her yerden kontrol ediyor olabilmek,
 • Çoklu döviz sistemi, çoklu birim ve dil desteği sağlamak,
 • Parametrik veri girişleri sunmak (hizmetler, ürünler, paketler, ücretler, kur ve birim çevrimleri,hesaplama formülleri, vb.),
 • Kullanıcılar, gruplar, yetkiler; aktivite logları tanımlayabilmek,
 • Farklı Back Office Programları ile entegrasyon sağlayabilmek

BACKOFFICE Entegrasyonu

 • Muhasebe departmanında kullanılan farklı ticari programlar ile entegrasyona sahiptir.(LOGO,NETSIS..v.s).
 • Rezervasyon ve sözleşme kaydı olan her bir cari kart, ticari program tarafında (eğer yoksa) otomatik olarak oluşturulur.
 • Marina ofisinde kesilen faturaların anlık veya istenilen tarih arasında Muhasebe ile entegrasyonu sağlanır.
 • Marina tarafında kesilen faturalar, ticari uygulama tarafındaki cari kartlara otomatik olarak borç kayıtları olarak yansıtılır.
 • Yapılan harcamanın para cinsine göre Cari kartların extrelerine ilgili harcama döviz ve yerel para cinsi bazında aktarılır.
 • Farklı para cinsleri bazında tutulan kasalar varsa ödemeler bu kasalar ile ilişkilendirilip entegrasyonu sağlanır.
 • Liman içerisinde yapılan her hizmetin karşılığı muhasebe hesabı ile ilişkilendirilerek entegrasyon muhasebe fişi oluşturulur.
 • Müşterinin marina ile çalışma durumuna göre faturalar açık veya kapalı olarak düzenlenir.Eğer açık fatura düzenlenmiş ise müşteri ödemesini daha sonra sistem üzerinde yapabilir. Eğer kapalı fatura düzenlenmiş ise kapalı fatura kesimi sırasında ödeme işlemi de gerçekleştirilir.
 • Kullanıcının yetkisine göre yapılan entegrasyon işlemi muhasebeleşmediği sürece iptal edilebilir. Daha sonra istenilen tarihe ait kayıtlar veya ilgili kayıt tekrar entegre edilebilir.
 • Sistemde yapılan her bir işlemin entegre edildiği tarih, zaman ve kullanıcı bilgisi sistem üzerinde loglanmaktadır.