POROSkoop YAZILIMI
POROSkoop YAZILIMI

Kooperatif ve Birlik Yönetim Sistemi

POROSkoop Kooperatif ve Birlik Yönetim Sistemi, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'a göre faaliyetlerini sürdüren kurumlar için geliştirilmiş windows tabanlıbir yazılımdır. Kooperatiflerin, ortakların ve birliklerin tüm süreçlerini takip edebileceğiniz entegre bir iş yönetim uygulamasıdır.

POROSkoop, halihazırda geçerli olan 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile kooperatiflerin/birliklerin otomasyonunu sağlamak için esnek, parametrik ve modüler yapıya sahip, günümüz teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş, %100 windows tabanlı bir yazılımdır.

Entegre bir paket olması, olağanüstü teknolojisi, benzersiz üstünlükleri ile dağınık bir yapıya ve binlerce ortağa sahip büyük kooperatif birliklerine olduğu kadar, küçük kurumlar için de ideal ve güvenli bir çözümdür. Ürün alımından nakdi kredi işlemlerine, kasa/vezne işlemlerinden bütçeye, kooperatif işletme işlemlerinden muhasebeye kadar birçok yazılım modülünden oluşur. Tüm bu uygulama modülleri ve bu modüllerin altında çalışan birçok alt modülü, kooperatif ve birliklerin hizmetine entegre olarak sunmaktadır.

Genel Özellikleri

 • İsteğe ve ihtiyaca bağlı olarak Server veya PC'ler (Client)üzerine kurulabilmektedir.
 • Veri tabanı her zaman Server üzerinde yer almaktadır. Client tarafında bilgi depolaması yoktur.
 • Parametrik Altyapı.
 • Kullanıcıya veya rolüne özel menü tasarımı yapılabilir.
 • Veriler kolon bazında sıralanabilir, gruplanır, filtrelenir ve saklanabilir.
 • Kullanıcıya özel ekran görünümü yapılabilir ve saklanabilir.
 • Çoklu işyeri ve şube desteği
 • Ofis programları ile entegrasyonu vardır.
 • Kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme yapılabilir.
 • Veri yönetiminde MS SQL server kullanır.
 • Hiçbir şekilde veri kaybı veya bozulması olmaz.
 • Client/Server veya terminal server yapıda kurulup kullanılabilinir.
 • Otomatik yedekleme sistemine sahiptir.
 • Log sistemine sahiptir. POROSkoop içerisinde yapılan tüm ilavelerin, değişikliklerin ve silmelerin logu tutulur. Kolayca raporlanır.
 • Sınırsız raporlama imkanı sunar. İçerdiği onlarca rapora ek olarak POROSkoop, bünyesinde bulundurduğu raporlama programı sayesinde kullanıcıya istediği raporu hazırlayıp yapıya ilave etmeyi sağlar.
 • Raporlardaki filtreleme yapısı sayesinde kullanıcı arzu ettiği değişik analize ve grafiğe ulaşır.
 • Raporlar arzu edilmesi durumunda exel’e, XML veya text olarak arşive alınabilir.

POROSkoop aşağıdaki modüleri içermektedir. Ve bu uygulama modüllerini birbirleriyle entegre veya bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

 • Genel Parametre ve Tanımlama İşlemleri
 • Ürün Alım (Müstahsil Makbuzu) İşlemleri
 • Nakdi Kredi İşlemleri
 • Ortaklar Cari Hesap İşlemleri
 • Kooperatif İşletme İşlemleri
 • Genel Muhasebe İşlemleri
 • Bütçe İşlemleri
 • Çek İşlemleri
 • Cari Hesap İşlemleri
 • Stok İşlemleri
 • Fatura işlemleri
 • Satış Sipariş Yönetim İşlemleri
 • Satınalma İşlemleri
 • Laboratuvar ve Kalite Kontrol İşlemleri
 • Üretim İşlemleri
 • MRPII İşlemleri
 • Sabit Kıymet İşlemleri
 • Personel İşlemleri
 • Maliyet Muhasebesi İşlemleri