5651 LOGLAMA YASASI
log yasası

HOTSPOT LOG TUTMA NEDİR ?

5651 sayılı Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternet'in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.Birden fazla kullanıcının internete çıktığı yerlerde internete çıkış IP si tek olduğundan;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

  • 1) İntihara yönlendirme (madde 84)
  • 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra)
  • 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190)
  • 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194)
  • 5) Müstehcenlik (madde 226)
  • 6) Fuhuş (madde 227)
  • 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Bu Kapsamda suçun kimin tarafından işlendiğini tespit edebilmek için kurum ve işletmeler 5651 sayılı kanuna uygun şekilde LOG tutmak zorundadır.

5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun gereği internete çıkacak her kullanıcı IP'si, MAC adresi, hangi zaman aralıklarında interneti kullandığı ve tüm internet trafiğini LOG 'unu tutmak ve bu LOG 'lara kullanıcı müdahalesi olmadan zaman damgası vurularak 6 ay boyunca depolanması gerekmektedir.